אבחון

אבחון פסיכולוגי

מטרתו של אבחון פסיכולוגי היא להעריך הערכה מקיפה לגבי תפקוד קוגניטיבי ורגשי. האבחון הפסיכולוגי מורכב ממטלות מגוונות הנותנות תמונה על יכולות, כוחות ותחומי קושי בתחומים שונים, כגון שפה, חשיבה, קצב עיבוד וזיכרון. בנוסף, האבחון הפסיכולוגי נותן תמונה על מצבו הרגשי של הילד.

אבחון בשלות

אבחון בשלות הוא אבחון פסיכולוגי שמטרתו לסייע להורים לקבל החלטה לגבי מוכנות ילדם לכיתה א'. לפיכך, האבחון מתייחס להיבטים קוגניטיביים, לימודיים, רגשיים וחברתיים כפי שמצופים מילד העולה לכיתה א'. ההמלצה מתבססת על מידע שנאסף מההורים לגבי התפתחות הילד ותפקודו, מידע מהגננת ומהתהליך האבחוני עם הילד עצמו.

אבחון דידקטי

מטרתו של אבחון דידקטי היא לנסות ולאתר את המוקשים הקיימים בלמידה ולקויות אפשריות, ולסייע בהמלצות מתאימות לקשיים וליכולות שאותרו. לכן, באבחון נבדקים התפקודים עצמם (הקריאה, הכתיבה והבנת הנקרא או המתמטיקה), וכן נבדק הבסיס לתפקודים אלה, כגון זיכרון, עיבוד שפתי או  קשב.

אבחון פסיכו- דידקטי

אבחון פסיכו- דידקטי כולל את שני המרכיבים – אבחון פסיכולוגי ודידקטי – ונותן תמונה מקיפה על תפקוד הילד. אבחון זה מומלץ כאשר קיימים קשיים נרחבים הדורשים אבחנה בין מקורות שונים לקושי או כאשר נדרשות התאמות ברמה גבוהה להיבחנות בבית הספר העל יסודי, והם קבילים לוועדות השונות. במידת הצורך ניתן לתאם פגישה משותפת עם צוות בית הספר על מנת לדון בתוצאות האבחון והמלצותיו.

אבחון קשב וריכוז

מטרת אבחון הקשב הוא לאתר קיומה של הפרעת קשב, ולהבחין בינה לבין אפיונים התנהגותיים דומים הנובעים ממקורות אחרים. תהליך זה כולל הערכת התנהגות הילד ותפקודו במסגרות שונות (בבית, בכיתה וכד') על ידי שאלונים שונים וכן על ידי מטלה ממוחשבת (MOXO). אם התמונה המתקבלת תואמת להגדרה של הפרעת קשב מומלץ על פנייה לרופא מומחה (נוירולוג או פסיכיאטר).

בין אבחון פסיכו-דידקטי לקשיי קשב

הורים רבים לילדים המטופלים תרופתית על רקע קשיי קשב שואלים האם להביא את הילד לאחר שנטל ריטלין. התשובה היא שאם ריטלין מסייע לו, חשוב שהוא יוכל לסייע לו גם במהלך האבחון.

בהתאם, אם כבר אובחנה בעיית קשב ויש נכונות לנסות טיפול תרופתי, כדאי לשקול לעשות זאת ולראות את השפעת הטיפול,  ולאחר מכן לפנות לאבחון פסיכו-דידקטי.

אם קיימת שאלה סביב תחום הקשב והתמונה לא ברורה, תהליך האבחון יכול לסייע בגיבוש המלצות בתחום.

איך מתנהל אבחון בפועל?

תהליך האבחון מתחיל משיחת היכרות עם ההורים, ובמידת האפשר גם עם הילד, על מנת להבין מה הקשיים הקיימים ולקבל מידע התפתחותי, רגשי, חברתי ולימודי.

האבחון עצמו לוקח מספר שעות, תלוי בסוג האבחון ובקצב העבודה של הילד. למשל, אבחון פסיכו- דידקטי יימשך כ-6 שעות ולכן יתפרס על יותר ממפגש אחד. חשוב שהאבחון ייעשה בתנאים האופטימליים לילד, כדי שמלוא יכולותיו יבואו לידי ביטוי. למשל, משך פגישה יקוצר אם הילד התעייף.

לאחר העברת האבחון והשלמת כתיבת הדוח נערכת פגישה נוספת לדיון על הממצאים העולים מהאבחון וההמלצות. בפגישה זו ניתן למשפחה הדוח הכתוב.